tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-1606   קב': 01מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' רוגוזובסקי אירינהשיעור ותרגיליד אבנר120ב10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00