tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0349-2021   קב': 01מבוא כללי לתכנות (פייתון)
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זיידאן ראזישיעוריד אבנר232ג14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0349-2021   קב': 02מבוא כללי לתכנות (פייתון)
אחת לשבועייםמדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זיידאן ראזיתרגיליד אבנר232ג18:00-20:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00