tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-2135   קב': 01מי שתייה, סניטציה והיגיינה
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבישר דרורשיעור ותרגיליד אבנר115ד08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00