tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-2266   קב': 01טיפול בפסולת בישראל
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בלסלב ירון ירגןשיעור ותרגיליד אבנר115ב14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00