tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-2551   קב': 01ניהול משאבי מים תחת תנאים כרוניים של מחסור אתגרים ופתרונות: המקרה של קליפורניה ו
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבישר דרורשיעור ותרגילZoomב18:00-20:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית, ☢-מקוון משולב
 tau logohourglass00:00