tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-3004   קב': 01תכנון עירוני תשתיות מים ושפכים
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבישר דרורסמינריד אבנר104ב08:00-10:00 ב'
פרופ' חתוקה רויטלסמינריד אבנר104ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00