tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-1800   קב': 01מעבדה בפיזיקה א'
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לחיני יואבמעבדהקפלון101ג08:00-12:00 א'
  מעבדהקפלון101ב08:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00