tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0351-1812   קב': 01פיסיקה כללית א2'
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פלבסקי אלכסנדרשיעוראודיטור' דאך005א15:00-17:00 ב'
שיעוראודיטור' לב009ה14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1812   קב': 02פיסיקה כללית א2'
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' חיימוב תמרתרגילאורנשטיין103א09:00-11:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1812   קב': 03פיסיקה כללית א2'
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' חיימוב תמרתרגילאורנשטיין103ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00