tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-4125   קב': 01שיטות וכלים מחשבתיים בכימיה ביולוגית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרידמן מיכהשיעורכיתות דן דוד204א14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00