tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-4126   קב': 01בקרת תהליכים בעזרת מחשב אישי
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פלקסר אלעזרשיעור ומעבדהאורנשטיין101ב13:00-14:00 ב'
שיעור ומעבדהאורנשטיין101ב14:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00