tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-4602   קב': 01סמינר בכימיה פיזיקלית סמ' ב'
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דימנט חייםסמינררב-תחומי הנד315ה15:00-16:00 ב'
פרופ' ראובני שלומי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00