tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0365-4093   קב': 01הסקה סיבתית
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' נבו דניאלשיעורשרייבר מתמטיקה008ה09:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00