tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0365-4096   קב': 01נושאים נבחרים בסטטיסטיקה חישובית
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מוסקוביץ אייגר עמיתשיעורשרייבר מתמטיקה008ד13:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00