tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0365-4146   קב': 01סמינר המעבדה לסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יקותיאלי דניאלסמינרשרייבר מתמטי008ד16:00-19:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00