tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0365-4201   קב': 01למידה עמוקה
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שחר שמעוןשיעורפיזיקה-שנקר204ה15:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00