tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-1130   קב': 01אלגברה לינארית 1ג
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרחי אלזהשיעוראורנשטיין103ב13:00-15:00 א'
שיעוראורנשטיין103ה09:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1130   קב': 02אלגברה לינארית 1ג
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלומברג רועיתרגילאורנשטיין103ה14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00