שגיאת מערכת: 500D - בסיס הנתונים אינו זמין כעת, נא לנסות מאוחר יותר

ORA-03113: end-of-file on communication channel

03/12/2021 23:34:18תאריך
https://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_l.aspxדף
course_num=03661130&year=2021פרמטרים
System.Data.OracleClientמקור התקלה
תוכני/ות
54.80.173.217כתובת מחשב
נא לדווח על התקלה ל-מנהל האתר


©TauTal - Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319.42000;
tau logohourglass00:00