tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-3340   קב': 01פרויקט במתמטיקה חישובית
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברון חייםפרוייקטג12:00-15:00 ב'
פרופ' שקולניצקי יואל
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00