tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-4838   קב': 01סמינר בתורת הקבוצות 1
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גיטיק מרדכיסמינרשרייבר מתמטי209ג11:00-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00