tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-2102   קב': 01סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 2
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גת ויקס עיריתסמינרשרמן003א18:00-20:00 א'
פרופ' בורנשטין אלחנןסמינרשרמן003א18:00-20:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00