tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-3272   קב': 01מערכות אחסון מתקדמות
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גולנדר עמיתשיעור ותרגילאורנשטיין110א09:00-12:00 א'
ד"ר נתנזון אסף
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00