tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0368-3312   קב': 01רשתות קונבולוציה עמוקות
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן נעים שגיאשיעורה10:00-12:00 ב'
מר בני יניב
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3312   קב': 02רשתות קונבולוציה עמוקות
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן נעים שגיאתרגילה12:00-13:00 ב'
מר בני יניב
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00