tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4019   קב': 01תורת האינפורמציה ושימושיה Ii
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אושמן רותםשיעורכיתות דן דוד002ה10:00-13:00 ב'
פרופ' היטנר יפתח אילן
פרופ' שייביץ עופר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00