tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4041   קב': 01אלגוריתמים מקוונים ומקורבים
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עזר יוסףשיעורפיזיקה-שנקר204ב16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00