tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4046   קב': 01סמינר בנושאים בקריפטוגרפיה וחישוב מבוזר
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אושמן רותםסמינרצ'ק פוינט380ג10:00-12:00 ב'
פרופ' היטנר יפתח אילן
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00