tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4203   קב': 01סריגים
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בטנסקי נירשיעורכיתות דן דוד106ד10:00-13:00 א'
פרופ' ספרא שמואל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00