tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4429   קב': 01חישוב מבוזר
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אפק יהודהשיעור ותרגילכיתות דן דוד003ד16:00-19:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00