tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0372-5016   קב': 01סמינר שיטות במתמטיקה תעשייתית
מדעים מדויקים/מגמה למתמטיקה שימושית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לבנט אריהסמינרקפלון324ב14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00