tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0581-3293   קב': 01חניכה אישית 1
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  הדרכה אישית א'
הדרכה אישיתמקוון/לא נדרש א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-3293   קב': 02חניכה אישית 1
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  הדרכה אישית ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00