tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0581-4116   קב': 01פרוייקט מתקדם בהנדסת חומרים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לכמן-סנש נעהפרוייקטמקוון/לא נדרש א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-4116   קב': 02פרוייקט מתקדם בהנדסת חומרים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לכמן-סנש נעהפרוייקט ב'
  
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00