tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 01מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רכטר עפרהשיעורגילמן144א12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 02מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר תמיר ענבלתרגילגילמן262ב12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 03מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שני דור עודדתרגילגילמן262ג08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 04מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קרמר עתיתרגילגילמן262ג14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 05מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זכרוביץ' דורתרגילגילמן320ג18:00-20:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 06מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בלסיאנו נעם אסתרתרגילגילמן320ד10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 07מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ורשינסקי יריבתרגילגילמן262ה12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 08מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שני דור עודדתרגילרוזנברג102ב12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 10מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מלמד איתיתרגילגילמן262א16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1012   קב': 11מבוא ללוגיקה
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' כהן נעהתרגילגילמן262ג10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00