tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0618-1018   קב': 01Introduction to Moral Philosophy
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לוי יאירשיעורגילמן144ב16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
0618-1018   קב': 02מבוא לפילוסופיה של המוסר
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרומר נוהשיעורגילמן144ב14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00