tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0618-7458   קב': 01לוגיקה - שיעור המשך
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רכטר עפרהשיעורגילמן306ד14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-7458   קב': 02לוגיקה - שיעור המשך
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אטר שיתרגילגילמן307ה16:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00