tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0659-2430   קב': 01ההגיון של הברירה הטבעית
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לם אהודסמינרגילמן458א12:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00