tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0659-2622   קב': 01יצירתה של עובדה מדעית: מדעי החברה על מדעי החיים
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שמואלי שירה דינהשיעורגילמן458ד10:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00