tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0659-2625   קב': 01זמן ומרחב בשפה ובקוגניציה: הבלשנות בין הפילוסופיה למדעי הטבע
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חלוזין דברת לינורסמינרגילמן458ה14:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00