tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0659-5155   קב': 01שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מוריס-רייך עמוסשיעורגילמן278ג18:00-20:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00