tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0662-1035   קב': 01ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטלית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ששונקין עפרון תומרשיעורגילמן326ד10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00