tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0662-2603   קב': 01מדע בדיוני
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קמינסקי ענברשיעורגילמן306ה12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00