tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0662-2639   קב': 01פוליטיקה, חברה וסביבה בראי משחקי המחשב. דיון בסוגיות אקטואליות
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גלוזמן רנארדשיעורגילמן326ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00