tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0662-3126   קב': 01בינה מלאכותית כתופעה תרבותית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ווייסמן כרמלסמינרגילמן262א14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00