tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0671-1001   קב': 01הארכיאולוגיה מהי?
רוח/ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקד
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קוך עידושיעורגילמן220ב14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0671-1001   קב': 02הארכיאולוגיה מהי?
רוח/ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקד
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גדות יובלשיעורגילמן220א12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00