tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0680-1112   קב': 01התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20
רוח/ספרות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גלוזמן מיכאלשיעורגילמן326ג12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00