tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0910-1100   קב': 01מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר משורי דניאלשיעורלמודי הסביבה013Bב08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00