tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0910-1222   קב': 01העולם סביבנו - נושאים נבחרים
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר נפתלי נירשיעור ותרגיללמודי הסביבה013Bד16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00