tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0910-4003   קב': 01משק המים בישראל בראי שינויי האקלים
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבעתי עמירשיעורלמודי הסביבה101ד16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00