tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0910-4057   קב': 01תקשורת שיווקית ומיתוג סביבתי: תכנון מרכיבי התקשורת עבור קמפיין סביבתי
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אורן אורישיעורלמודי הסביבה101ד18:00-20:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00