tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1011-4218   קב': 01אקונומטריקה 2
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ספורטא אקשטין איתישיעורביה"ס לכלכלה001ד14:00-17:00 ב'
ד"ר שלוסר אנליה לאורה
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1011-4218   קב': 02אקונומטריקה 2
מדעי החברה/כלכלה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גוטמן אלעדתרגילביה"ס לכלכלה001ד17:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00