tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1071-2338   קב': 01מודלים חישוביים בפסיכולוגיה
מדעי החברה/פסיכולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אושר מריוסתרגילג16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1071-2338   קב': 02מודלים חישוביים בפסיכולוגיה
מדעי החברה/פסיכולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגילב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00