tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 01ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר סר מיכלשיעורו11:00-13:45 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 02ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גלי מיכאלשיעורו11:00-13:45 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 03ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עין-גר דניתשיעורמקוון/לא נדרשג18:45-21:30 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 04ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עין-גר דניתשיעורמקוון/לא נדרשו11:00-13:45 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 05ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עין-גר דניתשיעורמקוון/לא נדרשו08:00-10:45 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 06ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר עמית אלינורשיעורמקוון/לא נדרשו08:00-10:45 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 07ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שאנן סצ'י רינתשיעורו11:00-13:45 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 08ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ידין דינהשיעורמקוון/לא נדרשו08:00-10:45 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 09ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ליפמן יהודישיעורמקוון/לא נדרשג18:45-21:30 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 10ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר כותן ניר אסנתשיעורה15:45-18:30 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413   קב': 77ניהול השיווק
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ניצן עיריתשיעורד14:00-16:45 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00