tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1231-3412   קב': 01אסטרטגיית המחרה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר זובצ'ק פיטרשיעורמקוון/לא נדרשג15:45-18:30 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
1231-3412   קב': 02אסטרטגיית המחרה
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר זובצ'ק פיטרשיעורו08:00-10:45 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00